نصب کیلس استارت فابریک با دستگیره برای پرادو

کیلس استارت سیستمی می باشد که شما با کمک آن میتوانید بدون استفاده از سوئیچ و با فشردن یک دکمه خودرو را روشن کنید. این آپشن در برخی از خودرو ها از جمله پرادو قابل نصب می باشد.

با استفاده از سیستم کیلس استارت هنگامی که سوئیچ همراه شما باشد ( مثلا در کیف یا جیب ) وقتی به یک متری خودرو می رسید قفل های خودرو باز می شود و شما میتوانید به راحتی درب خودرو را با کشیدن دستگیره باز کنید.

نصب کیلس استارت فابریک با دستگیره برای پرادو را در ویدیو زیر مشاهده کنید:

اخبار مرتبط

Theme Settings