نصب دیلایت توسان ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵

نصب دیلایت توسان ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵

دیلایت یا همان نور روز یکی از آپشن های چراغ خودرو می باشد. این آپشن خودرو جنبه ایمنی دارد. و برای جلب توجه عابران و خودرو های دیگر می باشد. تا بتوانند با یک فاصله ایمن از خودرو حرکت کنند. آپشن دیلایت در هوای مه آلود بسیار مناسب و ضروری میباشد چون که با استفاده از این آپشن، اطرافیان خودرو بهتر میتوانند حضور خودرو را متوجه بشوند.

آپشن دیلایت ( نور روز ) برای برخی از خودرو ها قابل نصب می باشد که ما در این ویدیو نصب دیلایت توسان ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ را آورده ایم که میتوانید مشاهده بکنید.

اخبار مرتبط

Theme Settings